Drámapedagógia

Jelenlegi helyzetben átmenetileg szünetel!

Örömteli játék és tapasztalati tanulás!

Kreatív drámás foglalkozások heti rendszerességgel, keddenként, a Kálmán Imre Kulturális Központ Kamara termében:

5-7 éveseknek délután 16.30-17.30 között, 8-10 éveseknek 17.30-18.30 között .

https://www.facebook.com/csodatanoda/

drama-mini

A drámajáték hozzájárul a gyermek különféle képességeinek fejlődéséhez, mintát ad és lehetőséget teremt a magatartási normák, szabályok elsajátításához, az interperszonális kapcsolatok kibontakoztatásához, a konfliktuskezeléshez. Empátiára, toleranciára nevel, hozzájárul a gyermek személyiségének fejlődéséhez, éréséhez.

A drámás foglalkozások alatt a gyermekek látszólag „csak” játszanak, miközben védett helyzetben átélik a valóságot, alkotnak, s észrevétlenül változnak. Mindeközben élvezik a játék minden pillanatát. Ezekben a helyzetekben nem egyszer a gyengébb képességű, visszahúzódó gyermekek is idővel bátrabban megnyilvánulnak. A különféle játékok folyamán a gyermekek cselekvő gondolkodása fejlődik, ön-, és társismeretük gazdagodik, érzelmi biztonságuk erősödik.

A foglalkozások során az alábbi játékfajtákat alkalmazzuk:
– ismerkedési játékok
– koncentrációs játékok
– memória játékok
– kapcsolatteremtő és bizalomjátékok
– kommunikációs játékok,
– nonverbalitást fejlesztő játékok
– empátiát, önismeretet, társismeretet fejlesztő játékok
– kreativitást, fantáziát fejlesztő játékok