Tréning

10659423_797815156961837_992949361911214836_n“A tréning olyan attitűd és készségfejlesztő programelemekből áll, melyek által a résztvevők feltárhatják, és önfejlesztő módon eldönthetik, hogy milyen beidegződéseken, szokásokon szeretnének változtatni, annak érdekében, hogy munkájukat, munkahelyüket élvezni, becsülni, értékelni is tudják, minél jobban megközelítve a homo faber idealizált képét.”(easylearning.hu)

“A tréning, mint „olyan, alapvetően készségfejlesztésre irányuló, csoportos fejlesztő módszer, amelyen a résztvevők személyes tapasztalatokat szereznek, a tapasztalati tanulás révén új ismeretekhez jutnak önmagukról, másokról, különböző helyzetekhez való viszonyulásaikról. Ehhez eszközként különféle játékokat, szituációs és szerepgyakorlatokat alkalmaznak a tréningek vezetői, amelyeket feldolgoznak, a résztvevők egymásnak visszajelzéseket adnak, működnek a csoportdinamika törvényszerűségei, és ezáltal fejlődnek a résztvevők szociális és interperszonális készségei” (Légrádiné Lakner Szilvia )

A tréning lényege, hogy a résztvevők az új ismereteket nem a hagyományos frontális osztálytermi keretek között sajátítják el, hanem csoportmunkában dolgozva, tapasztalati úton keresztül. A saját élmény, saját tapasztalás mellett a csoport “tudásával” is gazdagodnak a tréning résztvevői.