Élménypedagógia

Játszva tanulsz, tanulsz játszani és tanulva játszol, miközben észre sem veszed, megismersz, megismernek és közösséggé szerveződsz.

Élménypedagógia, azaz Tanítani a taníthatatlant!

Az élménypedagógiai foglalkozás strukturált gyakorlatok segítségével teremti meg a tanulási folyamathoz szükséges kereteket. A hagyományos oktatás keretin belül sajnos nincs lehetőség a szociális készségek fejlesztésre, arra, hogy a diákok megtanulhassák, mi a bizalom, a kommunikáció, a problémamegoldás, az együttműködés, az empátia, segítőkészség. Ezeket a készségeket nyilván nem lehet könyvből elsajátítani.

Az élménypedagógia a közvetlen élményt, tapasztalatot használja alapként a tanuláshoz: cselekvés általi tanulás és fejlődés. Sokféle terápiás, nevelési, szabadidős és rehabilitációs stratégia szintézisét jelenti, a tapasztalati nevelés egyik formája, multiszenzoros tanítás. Egyfajta alternatív módszer, amely eltávolítja a tanulókat az iskolapadtól és a frontális oktatástól. Lényege, hogy cselekvésre készteti a résztvevőket, a személyes élményre koncentrál. A végrehajtás után nagy gondot fordít az értékelésre, pozitív visszajelzések közvetítésére, a szituációban rejlő tanulságok levonására és a más területeken is alkalmazható készségek és képességek felismertetésére. A tapasztalati tanulás nemcsak kognitív, hanem érzelmi fejlődéssel is jár.

A gyakorlatok sokrétűsége és komplexitása révén a szociális készségek fejlesztése, mint pedagógiai cél jelenik meg a foglalkozások során.

Szociális készségek: együttműködés, csoporthoz való alkalmazkodás, önállóság, tolerancia, érzelmek kezelése, nemet mondás, segítségkérés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségek, kompromisszumkészség, szociális érzékenység, empátia, bizalom, kreativitás, felelősségvállalás, aktív részvétel, kritikus gondolkodás, megalapozott magabiztosság, nyitottság.önbizalom, reális célkitűzés, érzelmek tudatossága, problémakezelés-problémamegoldás, rugalmasság, törődés.